Bubamare - Duga, likovna aktivnost slikanja prstićima i temperom

19/05/2016
  • Bubamare – Duga, likovna aktivnost slikanja prstićima i temperom

Zečići u slobodnim aktivnostimaBubamare – grafomotoričke vježbe, pravilno držanje pastela, ostavljanje traga na papiru