• Bubamare – istraživačka aktivnost, igra sa sapunicom

Zečići i Bubamare – zajedničke aktivnosti, tema MraviZečići i Bubamare – zajednička istraživačka aktivnost s ledom