• Bubamare u likovnoj aktivnosti – bojanje temperom i rukama, izrada panoa U susret ljetu, razvoj kreativnosti i fine motorike

Bubamare u igri s lopticama – bacanje, hvatanje, dodavanje; razvoj motorike i okulomotorike i suradničko učenjeZečići – likovna aktivnost ljepljenja kolaž papira na predložak, izrada kravata za Dan očeva