• Frfići – mozgalići – mali konstruktor, solarni automobil, taktilni memory, suradnja u timovima, razvoj koncentracije, brzina, poticaj na istraživanje opipom

Leptirići – početak projekta Higijena, proučavanje plakata o pravilnom pranju ruku, poticanje na usvajanje pravilnih životnih navika, razvoj spoznajeRibice – završetak izrade farme, tema Život na selu, imenovanje domaćih životinja, razvoj kreativnosti i spoznaje