• Frfići – mozgalići – nastavak teme Led i polarni krajevi, pokus Što će se dogoditi s ledom kad ga ubacimo u slanu vodu i hvatamo koncem

Leptirići – likovna aktivnost, maska iz moje mašte, kombiniranje različitih materijala, razvoj mašte, kreativnosti, spoznajeRibice – crtanje fraktala, bojanje, razvoj koncentracije, preciznosti i pažnje, vježba opuštanja