• Frfići – mozgalići – Usavrši ljudsko tijelo, razvoj pojma o sebi, istraživanje i otkrivanje zanimljivih aspekata ljudskog tijela

Leptirići – aktivnost u sklopu odgoja za održivi razvoj, sadnja proljetnica u našem parku, razvoj suradničkog učenja i međusobnog pomaganja te briga za biljkeRibice – City and traffic, 3D model grada, razvoj spoznaje o posebnoj sigurnosti kretanja gradom i prometnicama, poticanje suradnje i dogovaranja