• Kako provodimo ljeto u Frfiju

Ribice i Leptirići – zajedničko uređivanje panoa dječjim radovima na temu Život u moru i morske radostiBubamare u likovnoj aktivnosti s pastelama, tema Jesenske boje, razvoj fine motorike, okulomotornog sustava, orijentacije na papiru i vizualne percepcije