• Leptirići – aktivnost u sklopu odgoja za održivi razvoj, sadnja proljetnica u našem parku, razvoj suradničkog učenja i međusobnog pomaganja te briga za biljke

Ribice – izrada maski, poticaj na maštovitost i kreativnost kroz likovno izražavanjeFrfići – mozgalići – Usavrši ljudsko tijelo, razvoj pojma o sebi, istraživanje i otkrivanje zanimljivih aspekata ljudskog tijela