• Centar prometa – simbolička igra – mlađa vrtićka

Jaslice – Sortiranje oblika i boja u didaktičkoj kutijiLeptirići – Likovna aktivnost: slikanje lišćem (tempera)