• Leptirići – gradnja različitim materijalima, usvajanje početnih matematičkih pojmova, razvoj koncentracije, pažnje, logike, suradnje

Leptirići – boravak na zraku, snježne radosti, izrada snjegovića, razvoj suradnjeLeptirići – imitativna igra doktora, suradnja sa starijom skupinom, razvoj suradnje, empatije, suradničkog učenja