Leptirići i Ribice - boravak na zraku, jedni u sportu, drugi u istraživanju rastresitih materijala

20/05/2016
  • Leptirići i Ribice – boravak na zraku, jedni u sportu, drugi u istraživanju rastresitih materijala

Bubamare i Zečići u aktivnostima kroz dan u vrtićuRibice – tema – životinje, tehnika – drvena olovka, aktivnost na poticaj jednog dječaka