• Leptirići – istraživačka aktivnost, izrada i manipuliranje umjetnim snijegom, razvoj spoznaje, suradničkog učenja, motorike šake i prstiju

Leptirići – imitativna igra doktora, suradnja sa starijom skupinom, razvoj suradnje, empatije, suradničkog učenjaLeptirići – likovna aktivnost, izrada maski, ljepljenje i rezanje kolaž papira, razvoj mašte, kreativnosti, fine motorike, koncentracije