• Leptirići – likovna aktivnost, bojanje filter papira flomasterom, špricanje vodom, bojanje temperom, tema Srca, razvoj kreativnosti, miješanje boja i uočavanje promjena

Ribice – završetak izrade farme, tema Život na selu, imenovanje domaćih životinja, razvoj kreativnosti i spoznajeLeptirići – likovna aktivnost, rezanje i lijepljenje kolaž papira, crtanje olovkom, bojanje pastelama, tema Valentinovo, razvoj fine motorike, preciznosti