• Leptirići – likovna aktivnost, istraživanje tempere i stavljanje u međuodnos s plodovima jeseni, preslikavanje boje sa češera na papir

Leptirići – Colors, rano učenje engleskog jezika kroz svakodnevne aktivnosti, razvoj spoznaje i zapažanjaLeptirići – likovna aktivnost, otiskivanje dlana za izradu žira, upoznavanje boja osjetilom dodira, poticanje istraživačkog duha kroz spoznajno učenje