• Leptirići – likovna aktivnost, maska iz moje mašte, kombiniranje različitih materijala, razvoj mašte, kreativnosti, spoznaje

Leptirići – likovna aktivnost, izrada maski, ljepljenje i rezanje kolaž papira, razvoj mašte, kreativnosti, fine motorike, koncentracijeFrfići – mozgalići – nastavak teme Led i polarni krajevi, pokus Što će se dogoditi s ledom kad ga ubacimo u slanu vodu i hvatamo koncem