• Leptirići – mlađa vrtićka skupina

Međunarodni dan dječjih prava, 20.studeniLeptirići, eksperimentiranje bojama