• Leptirići – pokretne igre, poticanje grupne povezanosti i suradnje, poticanje na dijeljenje među vršnjacima

Leptirići – likovna aktivnost, otiskivanje dlana za izradu žira, upoznavanje boja osjetilom dodira, poticanje istraživačkog duha kroz spoznajno učenjeZečići – boravak na zraku, igre s loptom – bacanje, hvatanje, šutanje, dodavanje, razvoj krupne motorike i koordinacije te poticanje suradničkog učenja