• Leptirići – simbolička igra u centru građenja, gradimo kuću

Leptirići – crtamo prometne znakove potaknuti predstavom “Znakovi za najmanje”Leptirići i Ribice – imitativna igra u centru kuhinje – poticaji kolači, torte, i recepti izrađeni u suradnji djece i odgojitelja proizašli iz razgovora o izradi kolača i sastojcima