• Leptirići – slobodno izražavanje temperom na prozirnoj foliji, razvoj kreativnosti, motorike

Zečići – likovna aktivnost ljepljenja kolaž papira na predložak, izrada kravata za Dan očevaLeptirići – tema More, istraživanje teksture pomiješane pjene i tempere, razvoj taktilne i vizualne percepcije, senzomotorike