• Leptirići – tema More, istraživanje teksture pomiješane pjene i tempere, razvoj taktilne i vizualne percepcije, senzomotorike

Leptirići – slobodno izražavanje temperom na prozirnoj foliji, razvoj kreativnosti, motorikeRibice i Leptirići – izložba projekata kroz pedagošku godinu