• Međunarodni dan dječjih prava, 20.studeni

Ribice – Izrada plakata s pravilima ponašanja skupine – vježbe grafomotorikeLeptirići – mlađa vrtićka skupina