Ribice - boravak na zraku, igra s rastresitim materijalima u kutiću kosina

09/05/2016
  • Ribice – boravak na zraku, igra s rastresitim materijalima u kutiću kosina

Majčin dan – izrada čestitki, izrada portreta majki (bojanje prema fizičkim karakteristikama), izrada cvjetova…Ribice – Dan Sunca, izrada mozaika od kolaž papira