• Ribice – Dan Sunca, izrada mozaika od kolaž papira

Ribice – boravak na zraku, igra s rastresitim materijalima u kutiću kosinaRibice – formiranje kutića tržnice i kuhinje