• Ribice – formiranje kutića tržnice i kuhinje

Ribice – Dan Sunca, izrada mozaika od kolaž papiraRibice – predškolarci – Posjet OŠ Bartola Kašića