• Ribice i Leptirići – izložba projekata kroz pedagošku godinu

Leptirići – tema More, istraživanje teksture pomiješane pjene i tempere, razvoj taktilne i vizualne percepcije, senzomotorikeBubamare – igre u piješčaniku – prosipanje i presipavanje, razvoj fine motorike i taktilne percepcije