• Ribice i Leptirići – tema Morske životinje, slikanje temperom po alufoliji, preslikavanje na papir, pridruživanje boja, razvoj kreativnosti, motorike i logičkog zaključivanja

Piknik u parkuRibice i Leptirići – zajedničko uređivanje panoa dječjim radovima na temu Život u moru i morske radosti