• Ribice – igre na otvorenom, izrada snjegovića, poticanje suradničkih odnosa, timskog rada i osjećaja pripadanja grupi

Ribice – građenje drvenim kockicama, usvajanje pojmova o ravnoteži, razvoj koordinacije i logičkog razmišljanjaRibice – izrada ribica od kolaža, rezanje i ljepljenje, razvoj fine motorike prstiju i šake, osjećaja za estetiku i kreativnosti