• Ribice – izrada maski, poticaj na maštovitost i kreativnost kroz likovno izražavanje

Frfići – mozgalići – poticanje asocijativnog mišljenja i mašte, set karata kao poticaj na poštivanje pravila igre, osmišljavanje vlastite igreLeptirići – aktivnost u sklopu odgoja za održivi razvoj, sadnja proljetnica u našem parku, razvoj suradničkog učenja i međusobnog pomaganja te briga za biljke