• Ribice – izrada ruža od salveta i krep papira, poticaj na razvoj fine motorike i kreativnosti

Ribice – City and traffic, 3D model grada, razvoj spoznaje o posebnoj sigurnosti kretanja gradom i prometnicama, poticanje suradnje i dogovaranjaMaskenbal na Frfi način