• Ribice – kreativne aktivnosti, My sledge, izrada i dekoriranje sanjki od drvenih štapića, razvoj mašte, kreativnosti i strpljivosti

Ribice – izrada farme, životinja i ogradice za domaće životinje, zajednički rad, razvoj suradnje, kreativnostiRibice – matematičke igre, domino i slaganje geometrijskih likova po predlošku, poticanje vizualne percepcije i koncentracije