• Ribice – Logičke igre

Ribice – Likovna aktivnost, crtanje drveća od najmanjeg do najvećegRibice – Dani kruha