• Ribice – matematičke igre, domino i slaganje geometrijskih likova po predlošku, poticanje vizualne percepcije i koncentracije

Ribice – kreativne aktivnosti, My sledge, izrada i dekoriranje sanjki od drvenih štapića, razvoj mašte, kreativnosti i strpljivostiRibice – Međunarodni dan zagrljaja, poticaj na empatiju, iskazivanje emocija