• Ribice – upoznavanje s vulkanom, pokus erupcije, učenje novih pojmova

Ribice – upoznavanje s hitnim službama, osvještavanje o opasnim situacijama i rješavanje istihBubamare – igra s poklapalicama u stolno-manipulativnom centru, razvoj fine motorike, spoznaje i suradnje