• Ribice – završetak izrade farme, tema Život na selu, imenovanje domaćih životinja, razvoj kreativnosti i spoznaje

Frfići – mozgalići – mali konstruktor, solarni automobil, taktilni memory, suradnja u timovima, razvoj koncentracije, brzina, poticaj na istraživanje opipomLeptirići – likovna aktivnost, bojanje filter papira flomasterom, špricanje vodom, bojanje temperom, tema Srca, razvoj kreativnosti, miješanje boja i uočavanje promjena