• Zečići – boravak na zraku, igre s loptom – bacanje, hvatanje, šutanje, dodavanje, razvoj krupne motorike i koordinacije te poticanje suradničkog učenja

Leptirići – pokretne igre, poticanje grupne povezanosti i suradnje, poticanje na dijeljenje među vršnjacimaRibice – Numbers – imitativna igra, spoznajni razvoj, razvoj fine motorike, strpljenja, preciznosti, upornosti