• Zečići – igra s pločom s emocijama, prepoznavanje i imenovanje emocija, oponašanje mimike lica, razvoj zapažanja i uočavanje te poticanje suradnje i međusobnog pomaganja

Bubamare – likovna aktivnost – izrada ježeve kućice, razvoj kreativnosti, suradnje i fine motorikeZečići – likovna aktivnost bojanja vodenim bojama i izrada panoa, obilježavanje Međunarodnog dana dječjih prava, poticanje kreativnosti i suradnje među djecom