• Bubamare – ilustracija pjesme Riba, ribica – razvoj pamćenja, usvajanje rima i novih riječi

Ribice – igre u parku, pisanje prstima u pijesku, razvoj senzomotorike i kreativnostiBubamare – prepoznavanje boja, pridruživanje geometrijskog lika