• Poticanje darovitosti kod djece

  Svako dijete predškolske dobi gledamo kao potencijalno darovito te mu pružamo obrazovanje koje će maksimalno poticati razvoj njegovih potencijala.

  Program se provodi kroz aktivnosti koje u djece razvijaju logičko i stvaralačko mišljenje te kreativnost.

  Djelujemo po programu verificiranom pri Agenciji za odgoj i obrazovanje i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Program se kontinuirano provodi tijekom cijele pedagoške godine u trajanju od 2 školska sata tjedno u zasebnoj vrtićkoj učionici.
  Programom su obuhvaćena djeca od navršene 4.godine koja pokazuju kreativnost i darovitost u nekom području razvoja, identificirana od strane odgojitelja i stručnog tima vrtića.

  Radionicu vode odgojitelji koji su izobrazbu stekli pri Centru za poticanje darovitosti djeteta “Bistrić” u suradnji sa stručnim suradnicama našeg vrtića, a koji ujedno i vrši superviziju našeg programa.

  Program se provodi u maloj skupini u posebno opremljenoj učionici. Raznovrsne didaktičke igre, pomagala za izvođenje pokusa i eksperimenata te rad na računalu samo su neka od pomagala i materijala koje koristimo u radu s darovitom djecom.

 • Poticanje misaonih procesa, logičkog zaključivanja, poticanje razvoja kreativnog i stvaralačkog mišljenja i izražavanja te rješavanja problema, kao i razvoj socijalnih vještina neki su od načina kojima se potiče darovitost u djece i omogućuje daljnji razvoj u okruženju svojih vršnjaka sa sličnim potrebama.

  Projektni rad obuhvaća rad na različitim temama, kao što su elektronika i robotika, pokusi iz kemije i fizike te geografija i meteorologija.

Tjelesni razvoj djece