• Frfići mozgalići  –  Izumi budućnosti, razgovor na temu prošlost, sadašnjost, budućnost – razvoj pažnje, koncentracije, domišljatost

Leptirići – usvajanje geometrijskih likova, izrada od različitih materijala, izrezivanje od plastelina, oblikovanje od čupave žice, izrada od drvenih špatula, razvoj motorike šake i prstijuFrfići mozgalići – Što sve možeš nacrtati od zadanih oblika, pokusi, poticaj na suradnju, logičko zaključivanje, razvoj pažnje i pamćenja