• Lavići – imenovanje i prepoznavanje osnovnih emocija, poticaj razvoja spoznaje, socio – emocionalnog razvoja i razvoja govora

Lavići – bojenje unutar zadanog okvira na temu Bubamara, poticaj razvoja kreativnosti i preciznostiŽirafice – čitanje slikovnice Nezadovoljna bubamara, poticaj razvoja govora i pažnje