• Lavići – umetanje geometrijskih tijela u umetaljku farma, razvoj preciznosti i vizualne percepcije

Ribice – likovna aktivnost na temu dijelovi biljke, razvoj kreativnosti, spoznaje, fine motorikeLavići – utiskivanje štapića kao poticaj razvoja snage prstiju ruke te poticanje pojedinačne manipulacije prstima