• Lavići – upoznavanje sa svjetlećim stolom i kockama različitih boja i veličina

Lavići – taktilna ploča, istraživanje teksture, razvoj fine motorike šake, prepoznavanje bojaZečići – likovna aktivnost – bojanje čizmica povodom blagdana Sv. Nikole