• Leptirići – bojenje boca i igra gađanja loptica, poticaj razvoja kreativnosti, preciznosti i koncentracije

Zečići – simbolička igra, prenošenje svakodnevnih situacija u igru, razgovor na telefonLeptirići – likovna aktivnost izrada leptira za dramatizaciju slikovnice Mali majmun u velikoj brizi, poticaj razvoja dramskog izražavanja, govora i samopouzdanja