• Leptirići – boravak na zraku, usvajanje pojma količine uz prelijevanje vode, poticanje na suradnju

Zečići – simbolička igra restorana i izrada sladoleda, razvoj kreativnosti, suradnje, fine motorike i komunikacijeLeptirići i Ribice – briga o cvjetnjaku, čupanje korova, poticanje na očuvanje okoliša, razvoj suradnje