• Leptirići i Ribice – briga o cvjetnjaku, čupanje korova, poticanje na očuvanje okoliša, razvoj suradnje

Leptirići – boravak na zraku, usvajanje pojma količine uz prelijevanje vode, poticanje na suradnjuRibice – igre u parku, pisanje prstima u pijesku, razvoj senzomotorike i kreativnosti