• Leptirići – imitativna igra doktora, suradnja sa starijom skupinom, razvoj suradnje, empatije, suradničkog učenja

Leptirići – gradnja različitim materijalima, usvajanje početnih matematičkih pojmova, razvoj koncentracije, pažnje, logike, suradnjeLeptirići – istraživačka aktivnost, izrada i manipuliranje umjetnim snijegom, razvoj spoznaje, suradničkog učenja, motorike šake i prstiju