• Leptirići – likovna aktivnost – bojanje prometih znakova, poticaj razvoja spoznaje i kreativnosti

Leptirići – istraživačke aktivnosti s magnetom, pronalazak metalnih predmeta unutar sobe dnevnog boravka, poticaj razvoja koncentracije, spoznaje i suradnjeLeptirići – poticaj razvoja grafomotorike uz aplikacije piši – briši, poticaj razvoja fine motorike, koncentracije i koordinacije ruka – oko