• Leptirići – likovna aktivnost gužvanja i trganja salveta te ljepljenje salveta na podlogu, tema Sveti Nikola, poticanje strpljenja, usredotočenosti

Leptirići – likovna aktivnost bojanja temperom i štapićima za uši, tema – dolazak Svetog Nikole, poticanje likovnog stvaralaštva, upotreba novih elemenata u bojanjuLeptirići – poticanje prijateljskih odnosa u skupini, pomoć prilikom hranjenja, međusobno uvažavanje i suradnja