• Leptirići – likovna aktivnost izrada leptira za dramatizaciju slikovnice Mali majmun u velikoj brizi, poticaj razvoja dramskog izražavanja, govora i samopouzdanja

Leptirići – bojenje boca i igra gađanja loptica, poticaj razvoja kreativnosti, preciznosti i koncentracijeLeptirići – učenje i ponavljanje brojeva uz pano s brojevima i materijalima za izrezivanje, poticaj razvoja spoznaje, fine motorike i koncnetracije