• Leptirići – likovna aktivnost slikanja obojenom sapunicom i puhanje mjehurića, razvoj kreativnosti i usvajanje neobične tehnike slikanja

Leptirići – dramatizacija slikovnica o Mrljeku i Prljeku, razvoj suradničkog učenja i kreativnog mišljenja, poticanje djece na pričanje i prepričavanjeLeptirići – zajednička aktivnost izrade vlastitog sapuna, razvoj spoznaje i poticanje na suradnju među djecom